LeerKrachtig Onderwijs

(0318) 308 760

programma

Leerkrachtig Onderwijs gaat uit van de Kernvisie methode preventief. Het is een relatief eenvoudige manier van werken, die het normale lesritme niet verstoort.

Kinderen met leerproblemen, die nu ook al extra aandacht krijgen, kunnen in deze tijd worden voorzien van de Kernvisie methode en kunnen daarna gewoon in de klas verder functioneren.

Bij kinderen, waarvan men vermoedt dat leerproblemen gaan ontstaan, kan de Kernvisie methode preventief worden ingezet, om zo een achterstand te voorkomen.

Aan de basis

Minimaal twee leerkrachten (of intern begeleider, remedial teacher, bouwcoördinator) volgen de opleiding Kernvisie methode module didactisch. Bij scholen met parallelklassen zijn dat minimaal drie leerkrachten. Zij vormen de interne steunpilaren om het proces te begeleiden.

Introductie

Na een voorbespreking met de opgeleide leerkrachten en de directie, wordt gestart met een bijeenkomst voor de leerkrachten van alle groepen, waarin de grondbeginselen van de Kernvisie methode uiteen worden gezet.

Belasting van het team: 2,5 uur.

Implementatie en begeleiding

In een schoolbrede training krijgen de leerkrachten directe en concrete handvatten en adviezen per bouw om al de volgende dag aan de slag te gaan met de Kernvisie methode preventief. In een aantal bijeenkomsten van 2 uur met leerkrachten van de groepen 1 tot 3 en van 4 tot 8 wordt specifiek ingegaan op onderwerpen uit de lesstof uit die betreffende groepen. Na deze bijeenkomsten gaan de leerkrachten het geleerde toepassen in de praktijk en volgen er evaluatiebijeenkomsten met de leerkrachten en de directie.

Het is van essentieel belang, dat het hele team zich actief betrokken toont bij het programma, voor het slagen van de implementatie van Leerkrachtig Onderwijs.

Al deze bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren Kernvisiecoach.

Belasting van het team: 12 uur.

Ouderbijeenkomst

Tot slot wordt er een ouderbijeenkomst gepland, waarin ouders uitgelegd krijgen hoe de Kernvisie methode preventief werkt en wat er van hen verwacht wordt, want uiteindelijk wordt het een project waarin kind, leerkracht én ouders samen de leerproblemen aanpakken.

Wij adviseren dat alle teamleden de ouderavond bijwonen om te zien wat er leeft bij de ouders en individuele vragen van ouders over hun kind direct te kunnen beantwoorden.

Belasting van het team: 2 uur.

De snelheid, waarop het programma Leerkrachtig Onderwijs wordt ingevoerd, wordt met de school afgestemd.

Empirisch is vastgesteld dat kinderen, waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet, zich daarna laten zien als goede én gelukkige leerlingen. Dit betekent voor u als school ook een verbeterde doorstroom en een verbeterde uitstroom van leerlingen.

“Een verbeterde doorstroom en verbeterde uitstroom van leerlingen”.

Wat anderen zeggen

 • 10 maart 2017

  Wij zijn duidelijk, wij zijn leerkrachtiger geworden zoals de trainers vooraf aangaven.

  Lees hier het hele verhaal

  Josine (leerkracht groep 7) - Veenendaal
 • 31 maart 2016

  Eén van mijn leerlingen had enorm veel moeite met rekenen. Nadat ik het uitgelegd had via de Kernvisie methode, maakte hij enorme sprongen. Hij is nu zelfs in staat de klas uit te leggen hoe het werkt!

  Leerkracht (groep 6) - Veenendaal
 • 31 maart 2016

  Ik was heel huiverig om de stof anders aan te bieden. Ik werd gestimuleerd om het wel te doen. Ik had niet kunnen bedenken dat het effect zo groot zou zijn. LeerKrachtig Onderwijs, jullie hebben mijn werk weer leuk gemaakt.

  Leerkracht (groep 3) - Veenendaal