LeerKrachtig Onderwijs

(0318) 308 760

LeerKrachtig Onderwijs

Missie

Leerkracht zijn, is geen kunstje dat gerealiseerd wordt door een lesmethodiek uit te voeren. Het vraagt van je om duizendpoot te zijn, maar niet op alle onderdelen ben je specialist.

Wij zien een belangrijke groep leerlingen in de knel komen: 25% ervaart in meer of mindere mate een leerprobleem. Een leerprobleem is niet het onvermogen van een kind om tot leren te komen, maar de aangeboden informatie past niet bij de leerstijl van het kind.

LeerKrachtig Onderwijs wil leerkrachten uitrusten met direct toepasbare tools om die groep kinderen, waar de bestaande lesmethodiek niet goed bij aansluit, de lesstof zo aan te bieden, dat het past bij het kind, waardoor het wel gaat automatiseren, wat nodig is om verder te kunnen leren.

Visie

LeerKrachtig Onderwijs biedt scholen de mogelijkheid om álle kinderen de kans te geven om de lesstof tot zich te nemen – op een bij hen passende wijze – zodat ze dat in kunnen zetten bij hun verdere ontwikkeling.

LeerKrachtig Onderwijs is een inspiratiebron voor leerkrachten. Zij kunnen krachtiger les geven en raken niet handelingsverlegen bij kinderen, waarbij met de bestaande lesmethodiek niet het gewenste resultaat wordt bereikt.

LeerKrachtig Onderwijs reikt leerkrachten verantwoorde tools aan om kinderen – waarbij de bestaande lesmethodiek niet voldoende aansluit – zo te helpen, dat zij in staat worden gesteld een goede basis te ontwikkelen voor hun verdere opleiding.

Het aanleren makkelijk maken met minder inspanning, dát is Leerkrachtig Onderwijs.

6 redenen

 • 1
  Leerlingen met een andere leerstijl een kans bieden.
 • 2
  Gaat het niet linksom, dan moet het rechtsom.
 • 3
  Minder tijd kwijt aan remediëren.
 • 4
  Eenvoudige toepasbare handreikingen die effectief zijn.
 • 5
  Je een sterke leerkracht voelen, die handelingsbekwaam is.
 • 6
  School realiseert een goede doorstroming en uitstroming.

Geschiedenis

LeerKrachtig Onderwijs is opgezet door Irene Westeneng (Pakkend Passend Onderwijs) en Wim Bouman (Kernvisie methode). Zij hebben samen een toepassing ontwikkeld, waarmee scholen de Kernvisie methode kunnen integreren in hun bestaande lesmethodiek; Leerkrachtig Onderwijs.

Al ruim 10 jaar wordt de Kernvisie methode toegepast bij kinderen met leerproblemen. In aanleg als reactieve methodiek, wanneer kinderen via de schoolmethodiek niet voldoende tot resultaten komen. Door middel van coaching wordt de leerling geholpen naar een andere leerstrategie.

Uitgangspunt is dat kinderen de spelling niet leren door middel van spellingsregels, maar door woordbeelden actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Deze stelling wordt wetenschappelijk onderschreven door het onderzoek van Maximillian Riesenhuber, Phd , die concludeerde dat wij niet automatiseren aan de hand van klank-tekenkoppeling en spellingsregels, maar aan de hand van woordbeelden. De Kernvisie methode is ontwikkeld tot een methodiek die kinderen op alle knelpunten, die zij tegenkomen op de verschillende niveaus, oplossingen biedt, waardoor zij wel tot automatisering komen.

Van nature ontstond de vraag ‘Hoe kunnen wij zorgen dat het leerprobleem niet ontstaat?’

Irene Westeneng en Wim Bouman, ontwikkelden daarop een nieuwe toepassing, zodat scholen de Kernvisie methode preventief kunnen integreren in de bestaande lesmethodiek; Leerkrachtig Onderwijs. Hierdoor wordt het lesgeven niet gecompliceerder, maar juist makkelijker voor de leerkracht. Niet door het aanbod te blijven herhalen, maar door de lesstof anders aan te bieden.

Gebruikmakend van de aanwezige methodes en methodieken, want vooral behouden wat goed is. Maar wel extra handvatten en technieken, die je morgen al in kan zetten, naast alles wat je al weet.

Beter inspelen op de behoeftes van de leerling met
Leerkrachtig Onderwijs.