LeerKrachtig Onderwijs

(0318) 308 760

LeerKrachtig Onderwijs

Leerkracht

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht voor de klas. Door hun vakkennis en pedagogisch-didactische kwaliteiten onderscheiden leerkrachten zich. Zij maken dat leerlingen zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen.

Maar wat als je niet alle leerlingen kan bereiken? Als de tools en vaardigheden, die je hebt niet voldoende zijn om alle leerlingen uit te dagen?

De leerkracht maakt het verschil, voor het kind van nu en morgen!

Inzet van de kracht van leren én inzet van de kracht van de leerkracht geeft krachtig onderwijs. Met LeerKrachtig Onderwijs kom je tot de kern van het leren en tot volle ontwikkeling!

Wij geven leerkrachten handvatten en tools en leren hen hoe deze in te zetten, zodat rechtsgeoriënteerde leerlingen ten volle tot leren komen vanuit hun potentie. Voor elke groep en elk vakgebied wordt een doorlopende leerlijn neergezet. Deze tools worden ingezet naast de reguliere lesmethode.

Je spreekt met recht over pakkend passend onderwijs, als alle leerstijlen aangesproken worden. Door de Kernvisie methode preventief in te zetten, hoeft het leerprobleem niet te ontstaan en komen alle kinderen tot leren.

LeerKrachtig Onderwijs

Kernvisie methode preventief

Pakkend passend onderwijs,
met Kernvisie methode preventief!

Kenmerken

  • verhoging van het positief welbevinden van leerlingen
  • verbetering van aandacht, concentratie en werkhouding
  • goede beheersing van de basisvaardigheden
  • verhoging van de cognitieve, creatieve én sociale vaardigheden
  • vergroting van het werken met en vanuit de talenten en leerstijlen van de leerlingen (ervaren van eigenheid)
  • vergroting van eigen verantwoordelijkheid en inzet van de leerlingen